Auto, Milieu

Klimaatwinst met goed opgepompte banden – Urgenda Klimaatplan

kilmmatwinst klimaatplan

54 MAATREGELEN VOOR 17 MTON CO2-REDUCTIE

Samen met ruim 700 organisaties is op 24 juni 2019, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40puntenplan gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. Steeds meer organisaties willen helpen om klimaatverandering tegen te gaan, en dragen nieuwe maatregelen aan.

Ruim 800 organisaties doen een handreiking aan het kabinet met 54 maatregelen voor 17 Mton besparing. Zij laten zien dat het nog mogelijk is om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Lees het hele 54 puntenplan met voorwoord en inleiding zoals gedrukt in pdf HIER. Hieronder vindt u alle maatregelen apart in een uitgebreidere versie dan in het gedrukte boekje. In de lijst hieronder zitten ook eventuele updates verwerkt.

Samen met ruim 800 organisaties heeft Urgenda het 40 puntenplan uitgebreid tot een 54 puntenplan.

Update 24 April 2020

24 april 2020 maakt het kabinet een aanvullend klimaatplan bekend om te voldoen aan het Urgenda vonnis.  Aangekondigd wordt dat de overheid kiest voor een combinatie van veel minder kolen en 30 maatregelen uit het 54puntenplan die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Daarmee kiest het kabinet niet alleen voor de goedkoopste optie (kolencentrales sluiten), maar ook voor maatregelen die zorgen voor draagvlak, een lagere energierekening, schonere lucht en meer biodiversiteit. In het extra pakket zitten ook middelen die ook in deze corona crisis kunnen helpen om meer werk te genereren voor het MKB en zelfstandigen en daarmee de economie stimuleert. Tevens bevat het pakket maatregelen die zorgen voor een lagere energierekening, vooral ook voor huurders en mensen met minder draagkracht, die daardoor blijvend lagere energiekosten kunnen krijgen.

Hoge Raad houdt Urgenda-vonnis in stand: kabinet moet uitstoot terugdringen .

Meer over de klimaatzaak en de uitspraak van de rechtbank

Presentatie 40 Puntenplan

De presentatie van de maatregelen vond plaats in Diligentia in Den Haag. De organisaties achter de maatregelen kregen de kans zichzelf te presenteren en de urgentie van de maatregelen toe te lichten. Hoewel Coolado er niet bij was, had de Slimme Bandenpomp hier perfect gepast. Zo hadden bezoekers meteen kunnen ervaren hoe makkelijk de pomp te gebruiken is.

Maatregel 27: Banden op spanning

Om de overheid te helpen én te stimuleren om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020, staan er allerlei verschillende maatregelen in het 40 puntenplan. Van grote en kostbare maatregelen, tot simpele maatregelen die gemakkelijk en snel te realiseren zijn. Een van die maatregelen, nummer 27, is het op de juiste spanning brengen van de banden.

20/12/2019 – Staat verliest Urgenda-zaak bij Hoge Raad en moet extra CO2-maatregelen nemen

“Andere voorstellen om toch tot voldoende reductie te komen zijn: een dag per week geen vlees eten, 100.000 huurhuizen klimaatneutraal, meer subsidie voor zonnepanelen en eenvoudige ingrepen als lichten uit na werktijd en autobanden op spanning houden.”

Climate gains with properly inflated tires: Urgenda Climate Plan

Blijf zelf niet aan de zijlijn staan, maar sluit je aan bij partijen die de maatregel al steunen.

Als de helft van de automobilisten elke twee maanden hun banden juist gaat oppompen, bespaart dit per jaar 0,2 Mton CO2. Het bespaart ook nog 100 euro per jaar per auto (oftewel in totaal 400 miljoen euro!). Door gebruik te maken van de slimme bandenpomp van Coolado, kun je makkelijk je steentje bijdragen. In geen geen tijd breng je je banden op de juiste spanning en help je mee aan een duurzamere wereld.

In de media

Zowel in het late NOS journaal als bij de uitzending van Nieuwsuur op 24 juni wordt het 40 puntenplan van Urgenda besproken.

Uitzending NOS, vanaf minuut 03:41.