Auto, Camper, Milieu, Moto

Bandenspanning relevant voor het klimaat?

bandenspanning klimaat

De impact van bandenspanning op het klimaat? Wel, die is er. Zo verdient bandenspanning zelfs een plaatsje in het klimaatbeleid. Een correcte bandenspanning zorgt immers voor heel wat minder CO2-uitstoot. Recent werd de maatregel om autobanden op spanning te brengen dan ook in het klimaatakkoord opgenomen. Het gaat om een kostenefficiënte maatregel met een stevige impact. Als op Europees of wereldwijd niveau alle wagens met correct opgepompte banden rijden, dan voorkomen we megatonnen CO2-uitstoot in de lucht. De moeite waard, toch?

Welke impact heeft een correcte bandenspanning?

Het correct oppompen van banden levert een direct meetbare klimaatbijdrage op. Zo:

 • Vermindert onmiddellijk de CO2-uitstoot
 • Komt er minder fijnstof vrij
 • Worden microplastics teruggedrongen
 • Is er minder geluidshinder door wagens.

Misschien wel dé tool om tot een correcte bandenspanning te komen? Een slimme bandenpomp. Niet alleen draagt u op die manier rechtstreeks een steentje bij, u geeft ook duidelijk aan bekommerd te zijn om het milieu. Reken maar dat dit ook een waardevolle marketingtool kan zijn op uw website of social media. 

De verschillende voordelen op een rijtje

In de onderstaande paragrafen gaan we even stuk voor stuk door de voordelen van een correcte bandenspanning:

 • Minder CO2-uitstoot
  Onderspanning zorgt voor luchtvervuiling. Een te slappe band verbruikt meer brandstof en elke extra liter verbruikte brandstof staat gelijk aan 1,2 liter ruwe olie. De totaalsom komt al snel op 22 liter per jaar per wagen.
 • Minder NOx uitstoot
  Een verbrandingsmotor zorgt voor het vrijkomen van NO en NO2 (samen NOx). Dit stofje zorgt voor smog, geïrriteerde luchtwegen, tast de ozonlaag aan en versterkt het broeikaseffect. Een onderzoek van TNO is duidelijk: onderspanning zorgt voor extra uitstoot van NOx. Een dieselauto met onderspanning zorgt voor 0,9% extra uitstoot, een benzinewagen voor maar liefst 1,5%. Meer over dit onderwerp lees je in onze blog over stikstof en onderspanning.
 • Minder fijnstof
  Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes in de lucht, van zandkorrels en roetdeeltjes tot stukjes afgesleten autoband (= bandenslijpsel). De Open Universiteit deed onderzoek naar fijnstof en schatte dat 3 tot 7 % van het jaarlijks geproduceerde fijnstof uit bandenslijtstof bestaat. Uit Brits onderzoek van Emissions Analytics (2020), een onafhankelijk onderzoeksbureau, blijkt dat autobanden tot 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren produceren. Volgens het onderzoek zijn schadelijke deeltjes van banden een zeer ernstig en groeiend milieuprobleem, dat wordt verergerd door de toenemende populariteit van grote, zware voertuigen zoals SUV’s en de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, die zwaarder zijn dan standaard auto’s vanwege de batterijen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leven in Nederland jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Onderzoek van TNO laat zien dat maar liefst 3,2 % van alle fijnstof uitstoot is te voorkomen door te rijden met de juiste bandenspanning.
 • Minder plastic soup
  De beelden zijn u ongetwijfeld bekend: het plastic in de zee drijft. Uit onderzoek van Arcadis (2018) blijkt dat er jaarlijks tussen de 4,8 en 12,7 miljoen ton in zee terecht komt. Bandenslijpsel is hier volgens het onderzoek, goed voor 40% van het totaal.
  De emissie van autobanden blijkt zowat 1.000 keer groter te zijn dan die van schoonmaakmiddelen.
 • Minder slijtage
  Goed opgepompte banden slijten minder snel. Als je weet dat elke band zo’n 27 kg CO2 vertegenwoordigt, dan veroorzaak je met een correct opgepompte band heel wat minder CO2-uitstoot. Bovendien heeft ook het bandenslijpsel dat vervolgens vrijkomt, een enorme impact heeft op het milieu.

Hoe zit dat nu met dat klimaatbeleid?

Urgenda, een Nederlandse actiegroep die Nederland duurzamer wil maken, heeft samen met een 700-tal organisaties alvast op 24 juni 2019 een 40 Puntenplan gepresenteerd. Dit 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag. Uit dit plan blijkt duidelijk dat het perfect haalbaar is om de C02-uitstoot met 25% te reduceren voor eind 2020. Puntje 27 in het plan is trouwens het op de juiste spanning brengen van banden. In deze blog lees je meer over het 40 Puntenplan, wat trouwens recent werd omgevormd naar een 54-puntenplan.

Gebruikelijke pompen lossen onderspanning niet op

Uit een luchtpomponderzoek van CE Delft blijkt dat 79% van de gebruikers voor het oppompen van de banden met een traditionele pomp onderspanning heeft. Echter na het oppompen, blijkt nog steeds 51% met onderspanning te kampen. Meer nog, 37% van de automobilisten rijdt weg met een lagere bandenspanning dan ze gearriveerd zijn. Lees hier meer over dit onderzoek en de mogelijkheid om de gegevens te ontvangen.