Outdoor

Light your barbecue safely and in no time

Getting your charcoal to grilling temperature usually takes about 45 minutes. Therefore, we often resort to auxiliaries to speed-up that process. However, many of them aren’t safe, let alone healthy or environmentally friendly. We highlighted the pros and cons of three barbecue auxiliaries.

1.Liquid lighters

Liquid lighters should be on top of your no-go list. Every year people end up in the emergency room after using flammable liquids on the barbecue. Using those liquids can cause a large flame to flare up from the barbecue. Even if you’re lucky enough not to  get burnt, you’ll still inhale these toxic substances or they’ll end up in your food. 

2.Firelighters

Firelighters speed-up the barbecue lighting process. Nevertheless, you still have to wait until the firelighters have completely burnt out before you start grilling. Firelighters also create a lot of smoke. If you want to use them, be sure to avoid the white ones. They’re full of harmful chemicals, give off bad smelling fumes and aren’t environmentally friendly. Natural brown firelighters are a bit harder to light, but they’re a healthier alternative.

3.ePump

A Coolado ePump lights your barbecue quickly and safely without expensive auxiliaries. Charcoal or briquettes and a scrap of paper are all you need. This method gets your barbecue started nine times faster than any other method. After five minutes you’re ready to go. The ePump has many other uses as well, so it’s a good tool to have around.

 

Veilig en snel je barbecue aansteken

Het duurt makkelijk 45 minuten voor een barbecue goed en wel op gang is. Daarom grijpen we vaak naar middeltjes om dat proces te versnellen. Die zijn echter vaak niet veilig. Laat staan dat ze gezond of milieuvriendelijk zijn. We zetten de voor- en nadelen van drie barbecuehulpmiddelen op een rijtje.

1. Spiritus, benzine en andere vloeibare aanmaakmiddelen

Vloeibare aanmaakmiddelen mag je bovenaan het no-go-lijstje noteren. Elk jaar belanden er mensen op de spoed omdat ze brandbare vloeistoffen gebruiken bij het barbecueën. Die vloeistoffen veroorzaken namelijk een grote steekvlam. Ook als je het er zonder brandwonden van af brengt, adem je deze schadelijke stoffen in of komen ze in je voedsel terecht.

2. Aanmaakblokjes

Aanmaakblokjes helpen het barbecueproces te versnellen. Toch duurt het nog een poosje, want je moet wachten tot de blokjes volledig opgebrand zijn voor je begint te grillen. Aanmaakblokjes veroorzaken ook veel rook. Als je voor aanmaakblokjes kiest, gebruik dan zeker niet de witte variant. Die zit vol schadelijke chemische stoffen en is niet milieuvriendelijk. Bovendien geven witte aanmaakblokjes stinkende dampen af. Natuurlijke bruine aanmaakblokjes zijn wat moeilijker aan te steken, maar wel een gezonder alternatief.

3.ePump

Met een ePump van Coolado krijg je de barbecue snel en veilig aan zonder dure hulpmiddelen. Je hebt enkel houtskool of briketten en een stukje papier nodig. Met deze methode krijg je je barbecue 9 keer sneller aan dan met andere methodes. Op vijf minuten ben je vertrokken. Bovendien kan je de pomp ook voor een heleboel andere zaken gebruiken. Mooi meegenomen dus. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *